Notepad.lv logo

Cilvēkresursu vadības sistēma no "Epicor"
Shady, 2013. gada 13. martā 13:56:06

Epicor Software Corporation informē, ka ir pieejama jaunākā Epicor cilvēkresursu vadības risinājuma Epicor HCM 5.7.1. versija. Epicor HCM (Human Capital Management) ir visaptveroša cilvēkresursu informācijas sistēma (Human Resources Information System (HRIS)), kas automatizē cilvēkresursu vadības procesus, ļaujot uzturēt un analizēt darbinieku datus visā darba attiecību periodā. Jaunākā versija piedāvā attālinātu piekļuvi, izmantojot HCM Mobile Connect, un nodrošina starptautisku izmantojamību ar konkrētai valstij specifiski pielāgotu funkcionalitāti.
„Ņemot vērā klientu vajadzības, mēs turpinām piedāvāt integrētus sistēmas papildinājumus, lai HCM sistēmas iespējas pielāgotu uzņēmumiem, kas darbojas starptautiskā līmenī,” norādīja Diana Van Blarikoma (Diana Van Blaricom), Epicor cilvēkresursu vadības risinājumu vecākā produktu mārketinga speciāliste. ”Pievienojot cilvēkresursu vadības sistēmai HCM Mobile Connect un paplašināto starptautiski izmantojamo funkcionalitāti, uzņēmumiem tiek piedāvāta lielāka elastība un perspektīva cilvēkresursu vadībā.”
http://www.notepad.lv/userpix/29_human_capital_management_1.png
HCM Mobile Connect piedāvā lietotājiem pieeju ikdienas uzdevumiem, izmantojot Apple iPad, iPhone vai Android ierīces. Nav nepieciešama papildus aplikācijas instalācija, lietotāji var vienkārši pieslēgties sistēmai caur ierīces interneta pārlūku, proti, uzņēmumam nav nepieciešamības uzturēt atbalsta versijas dažādām aplikācijām. Darbinieki var vienkārši pārlūka grāmatzīmēs saglabāt interneta vietnes adresi, lai nodrošinātu tiešu piekļuvi reģistrācijas lapai. Jaunās mobilās versijas funkcionalitātē ir iekļauta:
- Iespēja vadītājiem apstiprināt atvaļinājumus un redzēt izmantoto un neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, apstiprināt darba uzdevumus jebkurā darba plūsmas virzienā, pārvaldīt kontaktus un veikt jebkādas citas darbības, kurām nepieciešams apstiprinājums;
- Darbinieku piekļuve apdrošināšanas datiem, iespēja atjaunināt savu personisko informāciju, iesniegt informāciju par atvaļinājumu un izmantot zvanīšanas iespēju, atrodot vajadzīgo kontaktu uzņēmuma darbinieku katalogā;
- Iespēja izveidot un atjaunot darāmo darbu sarakstu, atrodoties birijā vai ārpus tā;
- Veidots, lai apmierinātu ikviena uzņēmuma vajadzības, HCM Mobile Connect tiek piedāvāts dažādās programmatūras piegādes versijās programma kā pakalpojums (SaaS), platformas noma (hostings) vai instalācijas licence lietotāja adresē.
Jaunais, valstij specifiski pielāgotais funkcionālais profils piedāvā unikālu konkrētās likumdošanas īpašo prasību nodrošināšanu. Funkcionālie uzlabojumi lietotājiem ļauj:
- Modificēt laukus, ņemot vērā darbinieka atrašanās vietu;
- Konfigurēt sistēmu, pielāgojot izvēlnes iespējas un specifisku kodu parādīšanu vai paslēpšanu;
- Sagatavot standarta atskaites, kas var tikt pielāgotas valsts specifiskai funkcionalitātei.
- Konkrētas vietas jeb ģeogrāfiskās adreses, mājas lapas palīdz nodrošināt attiecīgās valsts specifisko prasību un korporatīvo standartu veiksmīgu apvienojumu.
Jaunākā Epicor HCM versija ir pieejama gan kā integrēta Epicor uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas sastāvdaļa, gan kā patstāvīgs galalietotāja risinājums. Epicor HCM atbalsta Microsoft® SQL Server® 2012, tādejādi izmantojot jaunākās serveru tehnoloģiju priekšrocības. Pieejams gan programmatūra kā pakalpojums (SaaS) versijā, gan nomā (hostings), gan kā instalācija lietotāja adresē, Epicor HCM var tikt izmantota atbilstoši uzņēmuma prasībām, vienlaikus nekaitējot tā funkcionalitātei.
Lai uzzinātu vairāk par Epicor HCM lasiet šeit.
Avots:PR
Uz sākumu
© Notepad.lv | Pilnā versija